Hakkımızda

KUKLA ANAOKULU'nda

Motor Gelişim: Hareket gelişimi yani motor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak,organizmanın isteğe bağlı hareketlilik kazanmasıdır.

Motor gelişimle ilgili becerilerin kazanılması çocuk için pek çok yönden önemlidir.
Motor gelişim çocuğun çevresini tanımasında, yönetmesinde ve bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynar. Çocuğun sosyal etkinliklere katılması ve sosyal uyumunda da destekleyicidir.Okul öncesi dönemde, motor gelişimle ilgili koşma, sıçrama, sekme, atlama, yakalama, fırlatma gibi büyük kas gelişimine ait beceriler ve kavrama, yakalama, yazma, alet kullanma gibi küçük kas gelişimine ait beceriler göz önüne alınır.


KUKLA ANAOKULU’nda uygulanan hareketli oyunlar, müzik ve jimnastik çalışması, danslar,haftalık geziler, çevre gezileri, bahçe oyunları, sanat çalışmaları, mutfak çalışmaları bu alana hizmet eden çalışmalardır.


Sosyal-Duygusal Gelişim: Birey toplum içinde yaşayan sosyal bir varlık olduğu için,sosyal – duygusal gelişim çocuk için önem taşır. Çocuğun; sosyal – duygusal gelişim düzeyi, diğer gelişim alanlarına da yansımaktadır.Kendini ve duygularını ifade edebilme, kendine güvenme ve sevme, diğerleriyle (yetişkin ve akranlar) olumlu ilişkiler kurabilme ve işbirliği yapma, sosyal benliğinin farkında olma,oto – kontrol, yetişkinden bağımsız iş yapabilme ve disiplin becerilerini kapsar.

KUKLA ANAOKULU’nda uygulanan grup oyunları, kurallı ve masa başı oyunlar, ingilizce ve jimnastik çalışmaları, drama, kukla ve öykü canlandırma çalışmaları, geziler, grup etkinlikleri, ev ödevleri, açık uçlu sorular ve etkili iletişim becerilerinin kullanılması bu alana hizmet eden çalışmalardır.

Cesaret, Özgüven, Hedef, Kararlılık, Çalışkanlık, Hareket, Problem Çözme,Kendini Doğru İfade Etme, Motivasyon, İnanç ve Farkındalık öğrenerek bir DAHİ’ye dönüşürler.Aldıkları Oksijenin Hakkını Vermek Üzere !… Eğitim sistemimiz, Çoklu Zeka Kuramı üzerine dayandırılmıştır.

Bu sistemde çocuklar çoklu zeka yöntemine göre değerlendirilerek, çok yönlü yetişmeleri hedeflenmektedir. Yine bu sistemde çocukların ne kadar yetenekli olduklarının yanı sıra hangi konuda yetenekli oldukları önemlidir.·
Dil Gelişimi: Dil, çevreyle iletişimde çok önemli bir materyal olduğu için; çocuk gelişiminde de önemli bir kriterdir.Dilin gelişmişlik düzeyi diğer gelişim alanlarını da etkiler. Özellikle bilişsel gelişim ve sosyal–duygusal gelişim dil ile direkt ilintili alanlardır. Dil gelişimi; alıcı ve ifade edici dil olmak üzere iki alanda incelenmektedir.Alıcı dil; söyleneni anlama, dinleme, uygun tepki verme,tekrar edebilme gibi becerileri; ifade edici dil ise, çocuğun düşünce, istek ve duygularını ifade etme becerilerini içermektedir.

Çocuklarımız, kusursuz bir beyinle doğuyorlar. Onlara her şeyi öğretebiliriz. Tarih boyunca, hiç kimse, kimseye isteği dışında hiçbir şey öğretememiştir. Yanlış eğitim sistemleri ile öğretilmeye programlanan çocuklar, zorla ve kısa bir süre için nedenini anlamadığı ve merak da etmediği birçok bilgiyi belleğine yerleştirir. Böyle yetişen insanların yaşamları boyunca hiçbir sorunu çözmeleri mümkün değildir. Daima birilerinin yardımına muhtaç insanlar böyle yetişirler.İhtiyaç olan tek şey; öğretmenin “ öğretmek” rolünden çıkıp, interaktif eğitimle “öğrenmeye yardımcı” rolünü tam ve hatasız üstlenmesidir. Eğitim; destek olmayı, yol göstermeyi, bilgi vermeyi, model olmayı ve uygun ortamları sağlamayı içermelidir. Burada ; hayatı, hayatın içinde yaşayarak öğrenir, tüm DAHİ adayları.

Uygulamaların Gelişim Amaçları

EĞİTİM

Eğitim; destek olmayı, yol göstermeyi, bilgi vermeyi, model olmayı ve uygun ortamları sağlamayı içermelidir. Burada ; hayatı, hayatın içinde yaşayarak öğrenir, tüm DAHİ adayları.

CESARET

Cesaret, Özgüven, Hedef, Kararlılık, Çalışkanlık, Hareket, Problem Çözme,Kendini Doğru İfade Etme, Motivasyon, İnanç ve Farkındalık öğrenerek bir DAHİ’ye dönüşürler.Aldıkları Oksijenin Hakkını Vermek Üzere !… Eğitim sistemimiz, Çoklu Zeka Kuramı üzerine dayandırılmıştır.

DİL GELİŞİMİ

Dil, çevreyle iletişimde çok önemli bir materyal olduğu için; çocuk gelişiminde de önemli bir kriterdir.Dilin gelişmişlik düzeyi diğer gelişim alanlarını da etkiler. Özellikle bilişsel gelişim ve sosyal–duygusal gelişim dil ile direkt ilintili alanlardır. Dil gelişimi; alıcı ve ifade edici dil olmak üzere iki alanda incelenmektedir.Alıcı dil; söyleneni anlama, dinleme, uygun tepki verme,tekrar edebilme gibi becerileri; ifade edici dil ise, çocuğun düşünce, istek ve duygularını ifade etme becerilerini içermektedir.

MOTOR GELİŞİM

Hareket gelişimi yani motor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak,organizmanın isteğe bağlı hareketlilik kazanmasıdır.Motor gelişimle ilgili becerilerin kazanılması çocuk için pek çok yönden önemlidir. Motor gelişim çocuğun çevresini tanımasında, yönetmesinde ve bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynar. Çocuğun sosyal etkinliklere katılması ve sosyal uyumunda da destekleyicidir.Okul öncesi dönemde, motor gelişimle ilgili koşma, sıçrama, sekme, atlama, yakalama, fırlatma gibi büyük kas gelişimine ait beceriler ve kavrama, yakalama, yazma, alet kullanma gibi küçük kas gelişimine ait beceriler göz önüne alınır.