OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
NEDİR ?

* Tüm gelişimlerini,toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren,

* Duygularının gelişimini ve algılama gücünü arttırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını pekiştiren,

* Onların;milli,manevi,ahlaki,kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliştiren,

* Kendini ifade etmesine ,öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına olanak sağlayan bir eğitim sürecidir.

*Aynı zamanda,okul öncesi eğitim kurumları,çocuklara Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını sağlar.Onları ilköğretime hazırlar ve toplum tabanlı aile ve çocuk eğitimi yapar.

Bu nedenle , eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim,çocugun daha sonraki yıllarına yön veren güçtür.

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan

* Saygı,sevgi,

* Paylaşma,işbölümü,

* Sorumluluk,

* Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan güvenli bir ortamdır…