Programlarımız

PROGRAMLARIMIZ - 1

* 3 YAŞ / KÜÇÜK YAŞ : 
Bu yaş grubu artık okul nosyonuna sahip, ilgi ve beceri alanlarının seçilmeye başlandığı yaş aralığıdır.Küçük yaş grubunda amacımız; El-Göz koordinasyonu,hikaye anlatımı,paylaşma,uzlaşma,kas gelişimi gibi becerilerinin geliştirilmesidir.

* 4 / 5 YAŞ : 
Etkinliklerde çocukların aktif katılımını sağlayarak kişiliklerini şekillendirirken onların psiko-sosyal,bilimsel,fiziksel gelişimlerini en iyi şekilde geliştirmelerine yardımcı olmaktayız.Amacımız özgüvenlerini geliştirmek, kişisel sınırlarını bilmek ve konunun farkına varabilmelerini sağlayabilmek, işbirliği ve paylaşmayı öğrenmek, kendi fikirlerini özgürce savunabilmelerini sağlamak ve yeteneklerinin, ilgi alanlarının farkına varabilmelerini sağlamaktır.Programımız içinde branş dersleri, uygulamalı etkınlikler, aktıviteler bulunmaktadır.

UYGULAMALI ETKİNLİKLER
Birlikte Zaman:Yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde günlük hayat aktivitelerini sözlü olarak paylaşırız.

Serbest Zaman:  Çocuklarımızın  kendi ilgi alanlarına göre kendi aktivitelerini seçip, oyunlarını kurdukları zamandır.Böylece bizler çocuklarımızı daha iyi tanıma fırsatını ele geçiriyoruz.Kendilerini rahatça anlatabildikleri, duygu ve düşüncelerini rahatça paylaşabildikleri zaman dilimidir.


Aktivite Zamanı: Günlük aktivitenin önceden ne olduğu eğitmenlerimiz tarafından belirlenmektedir.Belirlenen aktivitenin planlanıp uygulandığı zaman dilimidir.Aktivite bittikten sonra hep birlikte değerlendirilmesi yapılır.

GRUP OYUNLARI:

Çocuklar oyun oynayarak gelişir ve öğrenir.Bu nedenle çocukların oyun içinde eğitimi planlı ve sistemli bir şekilde gerçekleşir.Bu oyunlar ile toplumsal ilişkilerde kurallara uymayı, paylaşmayı , sorumluluk almayı, işbirliği  yapmayı öğrenir.

DİL ETKİNLİĞİ:
Önceden eğitmenlerimiz tarafından belirlenen konu üzerinde yorum gerektiren ucu açık sorular ve bilgileri hatırlatıp aktarmalarını sağlamaya çalışmak amaçtır.Tekerlemeler,şiirler,hikayeler,parmak oyunları,eğlenceli ve eğitici aktiviteler ile zenginleştirilmektedir.

MUTFAK ETKİNLİĞİ:
Çocuklarımız  yemekten hoşlandıkları bir yiyeceği eğitmenlerinin gözetiminde haftada bir kez grup olarak  yaparlar. Yardımlaşarak, el becerilerini geliştirerek ve yaşayarak öğrenirler.

ALTERNATİF ETKİNLİKLER:
Servis süreci başladığında okulda kalan çocuklar için eğitmenlerimiz tarafından yönlendirilerek çocuklarımız zamanlarını aktif olarak geçirdikleri zaman dilimidir.

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI:
Çocuklarımızın aktif katılımları ile gerçekleşmektedir.Deney çalışmaları,geziler,bitki ve hayvan besleme,inceleme,araştırma çalışmalarından oluşmaktadır. Böylece çocuklarımız soru sormaya , neden ve sonuç ilişkisi kurmaya,araştırmaya ,yorum yapmaya başlar.Fen’in soyut bir kavram olmaktan çıkıp günlük yaşamlarında karşılaştıkları olayları yorumlamaya yardımcı bir faktör olduğunun farkına varırlar.Kısaca yaşayarak öğrenirler.