Programlarımız

PROGRAMLARIMIZ - 2

6 YAŞ / HAZIRLIK GRUBU : 
İlkokul hazırlık sınıfıdır.Bütüncül yaklaşım çerçevesinde , araştırma , soruşturma , hatırlama, irdeleme yöntemleriyle donatılmış programlar hazırlanmaktadır.Amacımız karşılaştığımız problemlerle mücadele edebilen,yaratıcı,çağdaş düşünen bireyler yetiştirmektir…

Tüm gruplarda çocukların değerlendirmesi bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.Gözlem ve kayıt tutma,çeşitli rublikler,ev çalışmaları,proje dosyaları,çeşitli sanatsal çalışmalar çocukları değerlendirmemize ve onların ihtiyacı olan hedefler için program yapmamızda kullandığımız yöntem ve araçlar…

ANA DERSLER:

BERABER ZAMAN:
Takvim çalışması,hava sıcaklığı çalışması ve günlük aktivitenin tartışıldığı zaman dilimidir.Bir önceki günün ödevleri kontrol edilir,neler yaptıkları kayıt altına alınır.

BİLİMSEL FAALİYET:
Küçük kasların koordineli bir şekilde kullanılması ile başlayıp zaman içinde kağıt kalem kullanarak yönergelerı doğru yapabilme üzerine geliştirilmis ilkokula hazırlık faaliyetleridir.Günlük faaliyet eğitmenlerimiz tarafından önceden hazırlanır.Veli ve yönetim ile yılda iki kez düzenlenen ‘’çocuk değerlendirme’’ toplantılarında bu faaliyetlerden yararlanılmaktadır.

GRUP OYUNU:
Sınıf içerisinde şarkı soyleyerek,oyun oynayarak geçirilen zaman dilimidir.Çocukların sosyal duygusal ve dil gelişimini desteklemek hedeflenir.PLANLI SERBEST ZAMAN
Çocuklar çalışma zamanında yapacakları aktivitenin ne olduğunu öğrenirler.Aktivitenin yapılış aşamasında fikirlerini ve kararlarını ifade eder kendilerine olan güvenlerini ve kontrollerini arttırırlar.Böylece günlük yaşamlarınıda planlamayı öğrenirler.Sebep-sonuç ilişkisiı kurma ve kişisel deneyimlerini paylaşmayı öğrenirler.

ÖZEL ZAMAN
Kendileri için özel olan anları sınıf arkadasları ile paylaşırlar.Böylece  ifade edici dil gelişimleri desteklenirken sosyal ve duygusal açıdan da ilkokula hazırlanmaktadırlar.

ALTERNATİF ZAMAN
Servis süreci saat 16.30’da başlamaktadır.Bu saatten sonra okulda kalan çocuklar eğitmenleri tarafından belirlenen bir faaliyet üzerinde çalışırlar.

ARTIK MATERYAL ETKİNLİĞİ:
Eğitmenleri tarafından bir önceden kendilerine verilen artık malzeme toplama  görevini yerine getirirler.Amaç ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARINI destekleyerek geri dönüşümünün önemini anlamalarını sağlamaktır.Topladıkları malzemelerle çeşitli materyallar yapmaktadırlar.

MUTFAK ETKİNLİĞİ:
Merak ettikleri tatları eğitmenleri ile birlikte hazırlarlar.Yardımlaşarak paylaşarak çalışmayı öğrenirler.

EL SANATLARI:
Fiziksel duygusal gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Resim,seramik,kukla,maket,maske yapımı gibi çeşitli etkinler yapılır.Türkiye’nin ve dünyanın önemli ressamları  çocuklara tanıtılmaktadır.