Programlarımız

PROGRAMLARIMIZ - 3

ETKİNLİKLER

GÖSTER-ANLAT ÇALIŞMALARI
    *   Çocuğun kendini ifade edebilme,
    *   Topluluk önünde konuşma becerileri,
    *   Grubu yönetebilme, grubu sorular sormaya yönlendirebilme
    *   Sorulan soruları yanıtlayabilme,
    *   Sorumluluk alabilme,
    *   Nesnelerin farklı özelliklerini keşfedebilme ve sunma gibi gelişimlerini sağlamak için  ”Göster Anlat” çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bunun için çocuklarımız her Salı evden istedikleri bir eşyayı yanlarında gelirken getirmeleri gerekmektedir


DRAMA ÇALIŞMALARI

Derslerde uygulanan egzersizlerin geri bildirimi :

   *   Vücudunu tanıma ve kullanma
   *   Söylenen duruma dikkat etme
   *   Kendini kontrol etme
   *   Verilen yönergeleri doğru olarak uygulama
   *   Söylenen hareketleri canlandırma
   *   Söylenen açıklamaya dikkat etme
   *   Grupla hareket etme
   *   Gruba ait olma ve seri hareket etme
   *   Dikkatini belli bir noktada toplama
   *   Yönergeye uygun hayvan taklitleri yapma
   *   İşitsel hafızanın gelişimini destekleme
   *   El koordinasyonu
   *   Ağız egzersizleri
   *   Vücudunu koordineli bir şekilde hareket ettirme

NOT : Çocukların çalışmalarda ; uygulama sırasında beklenen davranışları , yukarıdaki açıklamalarla olumlu bir şekilde gelişmiştir. Bu da dramaya ortak katılımın sağlanması ile olmuştur.

SATRANÇ DERSLERİ:
Satranç çalışmaları ile çocuklarımızın;
    * Bütünü Görebilme
    * Taktik ve Strateji Geliştirme
    * Öğrendiklerini uygulama
    * Sonuç Değerlendirme ve
    * İleriyi Görebilme gibi yeteneklerinin gelişimine destek olmak amaçlanmaktadır.

BALE  ÇALIŞMALARI:
Bale dersi çocukların işitsel , görsel ve bedensel gelişimlerinde yardımcı olur. Müzikli oyunlar eşliğinde eğlenerek öğrenmeyi amaçlar.Bu zamana kadar olan derslerde çocuklarımızın vücutları için doğru duruşları  (kamburluk , içe basma gibi ) kasların uzaması için streç hareketleri , işitsel gelişimleri  için ritmik oyunları , özgüvenlerinin ve hayal dünyalarının gelişmesi için müzikli dans oyunlarıyla hem öğrendik hem eğlendik.Bundan sonraki derslerimizde de bu olayların daha da gelişmesi için daha farklı oyunlar öğreneceğiz.Okulumuzda ki branş dersleri ve aktiviteler çocuklarımızda gözle görünür bir biçimde fark yaratmıştır.

SENSOMOTOR ÇALIŞMALARI:
Çocuklarımızın tüm vücuduna aynı anda uyaranlar göndermek adına bir dizi çalışma örüntüsünü içeren bir uygulamadır.

Cuma günleri yapılan çalışmamızda:
    * Derinlik algısı
    * Motor Planlama
    * Başladığı işi bitirme
    * Sorumluluk Alma
    * Tüm duyularını açma çalışmaları yapılır

Örnek olarak;

SENSOMOTOR KÜÇÜK KAS EGZERSİZLERİ
   1. Şekil ve Renk Çalışması: Farklı renklerde şekiller veya oyuncaklar bir kutuya konulur. Koyulan oyuncakların renkleri söylenerek çocuktan diğer taraftaki kutuya taşıması istenir.
   2. Şekiller:  Bir kutu köpükle doldurulur. İçine geometrik şekiller atılır. Çocuktan kutu içerisindeki gizli şekli bulup karşıdaki kutuya taşıması istenir.
   3. Beceri Küpü: Beceri küpü bir tarafa, üzerindeki bağcık ise diğer tarafa koyulur. Çocuk bağcığı alarak diğer tarafa taşır ve orada doğru biçimde yerine geçirir.
   4. Halkalar: Bir tarafa uzunca bir demir çubuk yerleştirilir. Diğer tarafta ise içinden geçebilecek genişlikte halkalar koyulur. Halkaları alan çocuk karşıya geçer ve demir çubuktan halkaları teker teker geçirir.

MUTFAK ÇALIŞMALARI
Bütün gelişim alanlarını desteklemekte kullanılan mutfak çalışmalarımızda amaçlarımız;
   * Çocuklarımızın yemeğin oluşum sürecini yaşayarak görmelerini sağlamak
   * Yemek pişmeden, pişerken ve piştikten sonraki değişiklikleri gözlemleyerek bilişsel gelişimlerine destek olmak
   * Hem grup hem de bireysel olarak ürün oluşturma yoluyla, sosyal-duygusal gelişimlerine yardımcı olmak
   * Hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlamak
   * Yemek yeme ve öz-bakım becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak
   * Üretme ve aktif katılma keyfini yaşamalarını sağlamak.

MÜZİK ÇALIŞMALARI
Müziğin okul öncesi eğitiminde çok büyük bir öneme sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak amaçlarımız;


           İşitsel algı becerilerini artırmak

İşitsel belleği üst seviyelere taşıyabilmek

Orff enstrümanları sayesinde müziksel-ritmik zekanın desteklenmesini sağlamak

Sesin doğru ve düzgün biçimde kullanılmasını desteklemek

Şarkı söyleme becerilerini geliştirmek

Müzik ve ritim yoluyla öğrenmeyi eğlenceli bir sürece dönüştürmek

BEDEN EĞİTİMİ-JİMNASTİK

Bedensel- Kinestetik becerilerin bilinçli şekilde desteklenmesi için amaçlarımız;

Çocuklarımızın büyük ve küçük kas gelişimlerini desteklemek

Kendi bedenlerinin farkına varıp, potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak

Öz-güvenlerini artırmak

Bedeni estetik biçimde kullanmalarını sağlamak

Vücutlarını eğlenceli biçimde eğitmelerine yardımcı olmak.

SERAMİK ÇALIŞMALARI

Seramik çalışmalarımızın temel amaçları;

Küçük kas gelişimini desteklemek

Dokunsal becerileri artırmak

Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak

Çocuklara estetik anlayışı kazandırmak

Hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullanmalarına uygun ortamı hazırlamak

Özgüven duygularını geliştirmek

Potansiyellerinin farkına varıp içsel motivasyonlarını artırmak

BİLGİSAYAR ÇALIŞMALARI

Özel olarak tasarlanmış bilgisayar sınıfımızda gerçekleştirilen etkinliklerimizin amaçları;

Verilen kavramları uygun bilgisayar programlarıyla desteklemek

Çocukların deneme-yanılma, problem çözme, kritik düşünebilme ve analiz etme becerilerini geliştirmek

El-göz koordinasyonunu desteklemek

Çocukların teknolojiyle doğru biçimde tanışmalarını sağlamak.

İNGİLİZCE ÇALIŞMALARI

Sağlıklı bir dil gelişiminin en bilinçli şekilde desteklenmesi gereken dönem okul öncesi dönemdir. Bu yüzden Kukla anaokulu olarak, İngilizce derslerimiz kapsamında amaçlarımız;

Çocuklarımızın oyun yoluyla İngilizce ile tanışmalarını sağlamak

Konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek

Şarkı, parmak oyunu ve tekerlemeler yoluyla kelime bilgilerini artırmak

Kendi kullandıkları dilin dışında, farklı dillerin kullanıldığının farkına varmalarını sağlamak.

GEZİ ÇALIŞMALARI

Her hafta aksatmadan yapılan gezi çalışmalarımızda amaçlarımız;

Çocuklarımızın yaşayarak öğrenmelerini sağlamak

Çocuklarımızın gözlem, inceleme, soru sorma, ve analiz etme becerilerini desteklemek

Gezi çalışmaları sayesinde sosyal-duygusal gelişimlerine yardımcı olmak

Çevrelerini tanıma ve yenilikleri keşfetmelerini sağlamak

Bulunduğu çevreyi, yaşadığı yeri daha iyi tanımasına yardımcı olmak

Gezi çalışmaları sırasında eğer gerekiyorsa çevre kurallarına uymasını desteklemek

Doğayı, ve çevreyi sevmesini, korumasını sağlamak