Her çocuk
bizim için
özeldir.

Her Çocuk Bizim İçin özeldir

Çocuklarımız, kusursuz bir beyinle doğuyorlar. Onlara her şeyi öğretebiliriz. Tarih boyunca, hiç kimse, kimseye isteği dışında hiçbir şey öğretememiştir. Yanlış eğitim sistemleri ile öğretilmeye programlanan çocuklar, zorla ve kısa bir süre için nedenini anlamadığı ve merak da etmediği birçok bilgiyi belleğine yerleştirir

GÜVENLİK

Okulumuz okul öncesi yaş gruplarının fiziksel özellikleri göz önüne alınarak restore edilmiştir.
Okulumuz okul öncesi yaş gruplarının fiziksel özellikleri göz önüne alınarak restore edilmiştir. Sınıflarımızda ve ortak kullanım alanlarında pencereler, merdiven kenarları güvenli hale getirilmiştir...
Okulumuzda ve servisimizde çocuklarımız veliye veya velinin sözlü ve yazılı onayını aldığımız kişilere teslim edilir...

SAĞLIK

Okulumuz Medline firması ile sağlık anlaşması yapmış olup , acil durumlarda ambulans ve ilk yardım hizmetleri Medline firması tarafından sağlanacaktır...
Okulumuz Medline firması ile sağlık anlaşması yapmış olup , acil durumlarda ambulans ve ilk yardım hizmetleri Medline firması tarafından sağlanacaktır...
Çocukların herhangi birinde bulaşıcı bir hastalık görülmesi halinde , hastalık geçene kadar okula gönderilmemesi ve okul yönetimine haber verilmesi diğer çocuklarımızın sağlığı açısından önemlidir...

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

* Tüm gelişimlerini,toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren,
* Duygularının gelişimini ve algılama gücünü arttırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını pekiştiren,
*Saygı,sevgi,
*Paylaşma,işbölümü,
*Sorumluluk,
*Sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan güvenli bir ortamdır...

Haftanın
5 Günü
İngilizce Eğitimi

Etkin İngilizce : Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir.Özellikle okul öncesi eğitimde ikince bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Bu nedenle programımızda İngilizce önemli bir yer tutmaktadır.

Öğretmenimiz okulumuzda full-time çalışmaktadır .İngilizce programımız yaşlara bağlı olarak artan zaman dilimleriyle yoğunlaşmaktadır. Anaokulumuzda 3-4-5-6 yaş öğrencilerimize yönelik İngilizce sınıfı mevcuttur.3-6 yaş aralığındaki öğrencilerimizin anlama,dinleme,konuşma gibi temel becerileri göz önüne alınarak ihtiyaçları ve gelişimleri doğrultusunda eğitim programı hazırlanır.Miniklere İngilizceyi sevdirmenin esas alındığı eğitim programımızda çoklu zekaya hitap edecek şekilde drama,şarkı,şiir,kukla oynatımı,resim eşleştirme, görsel araçlar ,tekerleme yöntemleri kullanılarak dersler eğlenceli hale getirilir.Dil eğitimindeki programımızın temel amacı

Okulumuzdan Görseller